grzegorz

grzegorz-skorny-fine-art-nicość

„W NICOŚĆ”

„W nicość”
… niczym wypełnienie czegoś ….
…życie…

…nić nie wytrzymała napięcia…

nic…

galeria zdjęć tutaj

P.S.

nigdy nie sądziłem …

grzegorz-skorny-portrait-Marek_Wojtek

Bracia Marek, Wojtek

Przypadkowe spotkanie może być ciekawym doświadczeniem, nie raz się o tym przekonałem. Marek i Wojtek to wyjątkowi bliźniacy, ludzie z pasją, doświadczeniem życiowym, erudyci. Praca w studio razem dała mi wiele twórczej satysfakcji.

galeria zdjęć tutaj

grzegorz-skorny-fine-art-circumsision_anna

Circumsision…

Circumsision…prace powstały jako wynik oddziaływania wzajemnego pomysłodawczyni sesji a moim postrzeganiem obrazu.

Galeria zdjęć tutaj.

grzegorz-skorny-fine-art-kolekcja-2019

Kolekcja 2019 -dokumentacja

Grzegorz Skorny KOLEKCJA, 2019

Kobiece ciało jest chyba najbardziej uwikłane w narzucone konwenanse, stereotypy oraz idee. W obszarze działań twórczych na tym polu dostrzegam próby zawłaszczania możliwości podejmowania tego tematu tylko przez kobiety i wobec kobiet. Perspektywa jednoznacznej interpretacji sprawia, że proste zdawałoby się zagadnienie staje się trudne, skomplikowane i ryzykowne. Czy autor – mężczyzna może tworzyć sztukę używając ciał kobiet? Czy może tworzyć sztukę kobiecą?

seria kolaży do obejrzenia tutaj

Lista obecności – wernisaż

„Lista obecności” wystawa zbiorowa studentek i studentów Akademii Sztuki w Szczecinie i mój cykl kolaży „Kolekcja 2019”, działo się wiele na samym wernisażu, kilka kadrów z wydarzenia.

parę słów na temat moich prac w wywiadzie dla „Migawki” wywiad przeprowadził Andrzej Kutys

Lista obecności plakat

Lista Obecności – wystawa

Grzegorz Skorny KOLEKCJA, 2019 Kobiece ciało jest chyba najbardziej uwikłane w narzucone konwenanse, stereotypy oraz idee. W obszarze działań twórczych na tym polu dostrzegam próby zawłaszczania możliwości podejmowania tego tematu tylko przez kobiety i wobec kobiet. Perspektywa jednoznacznej interpretacji sprawia, że proste zdawałoby się zagadnienie staje się trudne, skomplikowane i ryzykowne. Czy autor – mężczyzna może tworzyć sztukę używając ciał kobiet? Czy może tworzyć sztukę kobiecą?

Dobre/Złe – wernisaż

Odbył się wernisaż Dobre/Złe, emocje towarzyszyły od samego początku, moim zdaniem bardzo udana wystawa, prace koleżanek i kolegów z akademii poruszające wyobraźnię.

parę słów na temat moich prac w wywiadzie dla „Migawki” wywiad przeprowadził Andrzej Kutys

dobre/złe

Dobre / Złe

Już we wtorek 04.06.2019 widzimy się o 20.00 na wernisażu Dobre/Złe w Muzeum Norodowym w Szczecinie ul.Staromłyńska 27.

Przedstawię tam cykl zdjęć pod tytułem „Ambiwalencja”

Szczególne podziękowania dla Dyrekcji i Pracowników Banku Pekao SA regionu zachodniego w Szczecinie oraz Dyrekcji i funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Nowogardzie za okazaną pomoc w realizacji zdjęć.
Zapraszam na wernisaż i wystawę.

Wystawa studentek i studentów Pracowni Fotografii i Strategii Artystycznych prowadzonej przez dr hab. Łukasza Skąpskiego na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie.

„Dobre i złe”

Dychotomia myślenia to błąd procesów myślowych wyróżniony przez Aarona Becka, charakteryzujący się postrzeganiem różnych zjawisk tylko w skrajnych aspektach. Koncepcja wystawy skupia się na kontrastowym zestawieniu dobra i zła, pokazując, jak wiele niedomówień i zawahań powstaje podczas próby usankcjonowania jednoznacznej opinii. Czy istnieje szansa na zrozumienie całości zależności, przepatrując się z pozycji punktów rozbieżnych?

Ekspozycja dzieli się na 3 części. Pierwszą stanowi seria zdjęć Grzegorza Skornego, odwołująca się do ambiwalentnych odczuć oraz skłaniająca do refleksji nad tematem kary śmierci, działania aparatów władzy i funkcjonowania ówczesnych systemów politycznych. Zdjęcia symbolizują zbiór kontrowersyjnych problemów skoncentrowanych wokół państwowości.
Drugą częścią ekspozycji są dwie realizacje, w których autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie dotyczące stosunku artysty do własnej twórczości. Emilia Turek, autorka ready-made obiektu “Fontanna”, w lakoniczny sposób wychodzi z pomysłem na finansowanie własnej twórczości.
Praca video autorstwa Tymona Biegańskiego, to zestawienie dwóch opozycyjnych i skrajnych postaw autora wobec funkcji jaką pełni artysta i jego sztuka. Postacie stanowią alter ego artysty.
Trzecia część wystawy to dwie prace, odwołujące się do skrajnych etapów życia człowieka – okresu dzieciństwa i momentu śmierci.
Praca Pauliny Kiewszyn to obiekt site specific, który został wykonany z waty cukrowej. Ów materiał ma dwojaką naturę – z jednej strony przywołuje wspomnienie szczęścia z okresu dzieciństwa, a z drugiej stanowi go prosty, szkodliwy cukier.
Agata Strychalska prezentuje na wystawie strój pogrzebowy swojej babci, zbliżając widza do motywu śmierci. Bezpośredni kontakt z obiektem potęguje potrzebę zatrzymania się przy, wciąż będącym tabu, temacie śmierci.

Myślenie skrajne – pełne pojęć pułapek, zamyka się w tradycyjnym i schematycznym rozważaniu, zapominając oraz nie dając miejsca na dostrzeżenie całego spektrum zjawiska. Ocenianie, osądzanie, wyrokowanie. A gdzie miejsce na “pomiędzy”? Czy skrajne postawy, te kontrastowe, gwarantują satysfakcjonujące odpowiedzi? Jaki nowy model dialogu społecznego jest potrzebny, aby zamiast opozycji spotkać się w uniwersalnym punkcie?

Kurator: Joana Krawczyk
Artyści: Grzegorz Skorny, Emila Turek, Tymon Biegański, Paulina Kiewszyn, Agata Strychalska

grzegorz-skorny-people-albino

Albino

Jeszcze rzeczywistość jest w stanie mnie zaskakiwać, nie przypadkowo zestawiłem obrazy z wywiadu ze zdjęciami z małego sklepiku na przedmieściach KIlifi, nie łatwo było uzyskać zgodę na ich wykonanie a to tylko mały sklepik oferujący środki do wybielania skóry. Pytania i odpowiedzi pozostawiam Wam.

Spotkanie i wywiad listopad 2018r. z Matilda Tumaini Mramba, przy wsparciu James Muye Korona pozostanie dla mnie jednym z ważniejszych spotkań jakie odbyłem w swoim życiu.
Projek : TICASS Kenia

Meeting and interview with Matilda Tumaini Mramba, with the support of James Muye Korona, will remain one of the most important meetings I have had in my life.
Project TICASS Kenya

grzegorz-skorny-fine-art- I come, I am

I come from, I am…

Projekt „I come from, I am..” pochodzę, jestem, to odpowiedź symboliczna kim jestem skąd pochodzę dokąd zmierzam. Zdjęcia zarejestrowane w listopadzie 2018 r w Kenii w miejscowości Kilifi, serdeczne podziękowania dla uczestników projektu. Działanie zrealizowane w ramach projektu TICASS.

The project „I come from, I am ..” I come from, I am, it is a symbolic answer to who I am from where I come from, where I am going. Photographs recorded in November 2018 in Kenya in Kilifi, many thanks to the participants of the project. The activity carried out as part of the TICASS project

Galeria zdjęć tutaj.