Maj 2019

grzegorz-skorny-people-albino

Albino

Jeszcze rzeczywistość jest w stanie mnie zaskakiwać, nie przypadkowo zestawiłem obrazy z wywiadu ze zdjęciami z małego sklepiku na przedmieściach KIlifi, nie łatwo było uzyskać zgodę na ich wykonanie a to tylko mały sklepik oferujący środki do wybielania skóry. Pytania i odpowiedzi pozostawiam Wam.

Spotkanie i wywiad listopad 2018r. z Matilda Tumaini Mramba, przy wsparciu James Muye Korona pozostanie dla mnie jednym z ważniejszych spotkań jakie odbyłem w swoim życiu.
Projek : TICASS Kenia

Meeting and interview with Matilda Tumaini Mramba, with the support of James Muye Korona, will remain one of the most important meetings I have had in my life.
Project TICASS Kenya

grzegorz-skorny-fine-art- I come, I am

I come from, I am…

Projekt “I come from, I am..” pochodzę, jestem, to odpowiedź symboliczna kim jestem skąd pochodzę dokąd zmierzam. Zdjęcia zarejestrowane w listopadzie 2018 r w Kenii w miejscowości Kilifi, serdeczne podziękowania dla uczestników projektu. Działanie zrealizowane w ramach projektu TICASS.

The project “I come from, I am ..” I come from, I am, it is a symbolic answer to who I am from where I come from, where I am going. Photographs recorded in November 2018 in Kenya in Kilifi, many thanks to the participants of the project. The activity carried out as part of the TICASS project

Galeria zdjęć tutaj. 

grzegorz-skorny-fine-art-wyobrażeniowo

Imaginatively – wyobrażeniowo…

Ten cykl to studium na temat wyobrażeń, błądzenia pomiędzy tym co widać a silnym pragnieniem nadawania znaczenia. Zapraszam do obejrzenia prac tutaj