Czerwiec 2019

grzegorz-skorny-fine-art-circumsision_anna

Circumsision…

Circumsision…prace powstały jako wynik oddziaływania wzajemnego pomysłodawczyni sesji a moim postrzeganiem obrazu.

Galeria zdjęć tutaj.

grzegorz-skorny-fine-art-kolekcja-2019

Kolekcja 2019 -dokumentacja

Grzegorz Skorny KOLEKCJA, 2019

Kobiece ciało jest chyba najbardziej uwikłane w narzucone konwenanse, stereotypy oraz idee. W obszarze działań twórczych na tym polu dostrzegam próby zawłaszczania możliwości podejmowania tego tematu tylko przez kobiety i wobec kobiet. Perspektywa jednoznacznej interpretacji sprawia, że proste zdawałoby się zagadnienie staje się trudne, skomplikowane i ryzykowne. Czy autor – mężczyzna może tworzyć sztukę używając ciał kobiet? Czy może tworzyć sztukę kobiecą?

seria kolaży do obejrzenia tutaj

Lista obecności – wernisaż

“Lista obecności” wystawa zbiorowa studentek i studentów Akademii Sztuki w Szczecinie i mój cykl kolaży “Kolekcja 2019”, działo się wiele na samym wernisażu, kilka kadrów z wydarzenia.

parę słów na temat moich prac w wywiadzie dla “Migawki” wywiad przeprowadził Andrzej Kutys

Lista obecności plakat

Lista Obecności – wystawa

Grzegorz Skorny KOLEKCJA, 2019 Kobiece ciało jest chyba najbardziej uwikłane w narzucone konwenanse, stereotypy oraz idee. W obszarze działań twórczych na tym polu dostrzegam próby zawłaszczania możliwości podejmowania tego tematu tylko przez kobiety i wobec kobiet. Perspektywa jednoznacznej interpretacji sprawia, że proste zdawałoby się zagadnienie staje się trudne, skomplikowane i ryzykowne. Czy autor – mężczyzna może tworzyć sztukę używając ciał kobiet? Czy może tworzyć sztukę kobiecą?

Dobre/Złe – wernisaż

Odbył się wernisaż Dobre/Złe, emocje towarzyszyły od samego początku, moim zdaniem bardzo udana wystawa, prace koleżanek i kolegów z akademii poruszające wyobraźnię.

parę słów na temat moich prac w wywiadzie dla “Migawki” wywiad przeprowadził Andrzej Kutys

dobre/złe

Dobre / Złe

Już we wtorek 04.06.2019 widzimy się o 20.00 na wernisażu Dobre/Złe w Muzeum Norodowym w Szczecinie ul.Staromłyńska 27.

Przedstawię tam cykl zdjęć pod tytułem “Ambiwalencja”

Szczególne podziękowania dla Dyrekcji i Pracowników Banku Pekao SA regionu zachodniego w Szczecinie oraz Dyrekcji i funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Nowogardzie za okazaną pomoc w realizacji zdjęć.
Zapraszam na wernisaż i wystawę.

Wystawa studentek i studentów Pracowni Fotografii i Strategii Artystycznych prowadzonej przez dr hab. Łukasza Skąpskiego na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie.

“Dobre i złe”

Dychotomia myślenia to błąd procesów myślowych wyróżniony przez Aarona Becka, charakteryzujący się postrzeganiem różnych zjawisk tylko w skrajnych aspektach. Koncepcja wystawy skupia się na kontrastowym zestawieniu dobra i zła, pokazując, jak wiele niedomówień i zawahań powstaje podczas próby usankcjonowania jednoznacznej opinii. Czy istnieje szansa na zrozumienie całości zależności, przepatrując się z pozycji punktów rozbieżnych?

Ekspozycja dzieli się na 3 części. Pierwszą stanowi seria zdjęć Grzegorza Skornego, odwołująca się do ambiwalentnych odczuć oraz skłaniająca do refleksji nad tematem kary śmierci, działania aparatów władzy i funkcjonowania ówczesnych systemów politycznych. Zdjęcia symbolizują zbiór kontrowersyjnych problemów skoncentrowanych wokół państwowości.
Drugą częścią ekspozycji są dwie realizacje, w których autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie dotyczące stosunku artysty do własnej twórczości. Emilia Turek, autorka ready-made obiektu “Fontanna”, w lakoniczny sposób wychodzi z pomysłem na finansowanie własnej twórczości.
Praca video autorstwa Tymona Biegańskiego, to zestawienie dwóch opozycyjnych i skrajnych postaw autora wobec funkcji jaką pełni artysta i jego sztuka. Postacie stanowią alter ego artysty.
Trzecia część wystawy to dwie prace, odwołujące się do skrajnych etapów życia człowieka – okresu dzieciństwa i momentu śmierci.
Praca Pauliny Kiewszyn to obiekt site specific, który został wykonany z waty cukrowej. Ów materiał ma dwojaką naturę – z jednej strony przywołuje wspomnienie szczęścia z okresu dzieciństwa, a z drugiej stanowi go prosty, szkodliwy cukier.
Agata Strychalska prezentuje na wystawie strój pogrzebowy swojej babci, zbliżając widza do motywu śmierci. Bezpośredni kontakt z obiektem potęguje potrzebę zatrzymania się przy, wciąż będącym tabu, temacie śmierci.

Myślenie skrajne – pełne pojęć pułapek, zamyka się w tradycyjnym i schematycznym rozważaniu, zapominając oraz nie dając miejsca na dostrzeżenie całego spektrum zjawiska. Ocenianie, osądzanie, wyrokowanie. A gdzie miejsce na “pomiędzy”? Czy skrajne postawy, te kontrastowe, gwarantują satysfakcjonujące odpowiedzi? Jaki nowy model dialogu społecznego jest potrzebny, aby zamiast opozycji spotkać się w uniwersalnym punkcie?

Kurator: Joana Krawczyk
Artyści: Grzegorz Skorny, Emila Turek, Tymon Biegański, Paulina Kiewszyn, Agata Strychalska