grzegorz-skorny-people-albino

Albino

Jeszcze rzeczywistość jest w stanie mnie zaskakiwać, nie przypadkowo zestawiłem obrazy z wywiadu ze zdjęciami z małego sklepiku na przedmieściach KIlifi, nie łatwo było uzyskać zgodę na ich wykonanie a to tylko mały sklepik oferujący środki do wybielania skóry. Pytania i odpowiedzi pozostawiam Wam.

Spotkanie i wywiad listopad 2018r. z Matilda Tumaini Mramba, przy wsparciu James Muye Korona pozostanie dla mnie jednym z ważniejszych spotkań jakie odbyłem w swoim życiu.
Projek : TICASS Kenia

Meeting and interview with Matilda Tumaini Mramba, with the support of James Muye Korona, will remain one of the most important meetings I have had in my life.
Project TICASS Kenya