Wystawa “Recykling bitów…”

“Recykling bitów, przypadek wykorzystany w sztuce” jest pracą dyplomową na Akademii Sztuki w Szczecinie

Przedmiotem niniejszego pracy jest refleksja nad ulotnością cyfrowego świata, ryzykiem na jakie jest narażony oraz wynikającym z niego implikacjom dla sztuki współczesnej. Ponadto w pracy tej zadane zostały pytania o wpływ rozwoju technologii na trwałość danych, wpływ sztuki klasycznej na sztukę cyfrową, sposoby przełamania idealizmu na obu tych polach, a także o możliwość przełożenia technologicznej porażki w artystyczny sukces. Jak należy traktować recykling bitów – jako usterkę czy sztukę? Gdzie leży granica i czy taka istnieje? Krótko mówiąc, niniejsza analiza ma na celu wskazanie sposobów i zasadności wykorzystania przypadku wynikającego z usterek technologicznych we współczesnej sztuce fotografii. Praca ta oparła się na zniszczonych i odzyskanych surowych plikach RAW utraconych z macierzy dyskowej z wykonanych sesji w latach 2016-2019 obejmujących zbiór 123.593 zdjęć.

Wszystkie prace z cyklu tutaj.